Logo

Ju mund të na kontaktoni përmes postës elektronike [email protected]

Logo e Gazeta Mejdani dhe përdorimi i saj:

 1. Logo e Gazeta Mejdani është ekskluzivitet i Gazeta Mejdani dhe është e mbrojtur me ligjet në fuqi mbi të drejtat autoriale;
 2. Ajo nuk bënë të përdoret askund tjetër përveç në uebfaqen e Gazeta Mejdani;
 3. Nuk bënë të përdoret për qëllime tjera jashtë uebfaqes Gazeta Mejdani;
 4. Logo-n e Gazeta Mejdani nuk bënë ta hiqni apo ta tjetërsoni qoftë edhe vetëm ndonjë veçori të saj;
 5. Logo-ja përfshin termin “Go to Gazeta Mejdani” dhe është një lidhje për Gazeta Mejdani, jo një mbështetje për faqen tuaj;
 6. Logo e Gazeta Mejdani nuk mund të përdoret në asnjë mënyrë për të nënkuptuar sponsorizim, mbështetje ose licencë nga Gazeta Mejdani;
 7. LOGO nuk mund të përdoret si pjesë e ndonjë logoje tjetër ose si një element dizajni;
 8. LOGO-n nuk mund ta ndryshoni, gjallëroni, shndërroni ose manipuloni duke përfshirë madhësinë, dimensionet, ngjyrat ose elementet e saj. Nuk lejohet gjithashtu as shtrembërimi i perspektivës ose pamjes së saj dy-dimensionale;
 9. Ju nuk mund të përdorni LOGO-n nëpër faqe të internetit ku shkelen apo nëpërkëmben produktet ose shërbimet e Gazeta Mejdani, si të drejtat intelektuale ose të tjera të Gazeta Mejdani, ose që shkelë ndonjë ligj vendor ose ndërkombëtar.
 10. Gazeta Mejdani rezervon të drejtën për ta hequr ose ndryshuar Logo-n në mënyrë të njëanshme duke iu përmbajtur kushteve të përdorimit të Logo-së.
 11. Gazeta Mejdani rezervon të drejtën të ndërmarrë masa kundër shkeljeve të përdorimit të Logo-s dhe të Gazeta Mejdani, siç janë të drejtat intelektuale ose të drejta tjera të Gazeta Mejdani. Sidomos nëse shkelen ligjet e zbatueshme në vendin tonë.