Controlli i Cilësisë

Kontrolli i cilësisë̈!

Politika e Gazeta Mejdani për cilësi:

  1. Synon shtimin dhe shtrirjen e produktivitetit si emër dhe si medium për lajme të sigurta;
  2. Synon fitimin e përkrahjes, mbështetjes dhe kënaqësisë së lexuesve;
  3. Synon përhapjen e vetëdijes për respektimin e ligjit, të normave dhe traditave të shoqërisë sonë;
  4. Synon shtimin dhe përhapjen e ndikimit të asaj që përmban vlera morale;
  5. Synon zbatimin e ligjeve në fuqi për shprehjen e lirë të fjalës së thënë dhe të shkruar;
  6. Synon ngritjen e vetëdijes për respektimin dhe promovimin e vlerave të larta njerëzore, kombëtare, nacionale dhe fetare;
  7. Synon dhe bënë përpjekje të mbajë dhe të promovojë pozicionin e mesit të artë.