Komuna e Kamenicës: Të Rinjtë në Agrobiznes!

Komuna e Kamenicës: Të Rinjtë në Agrobiznes!

Thirrje për propozime për Nën- Grante- “Të Rinjtë në Agrobiznes- Regjioni Ekonomik Lindor” Për më shumë klikoni linkun. https://kk.rks-gov.net/kamenice/category/konkursey-njoftimet/njoftimet/?fbclid=IwAR0HiPLcAgBBfIqTCFIvQYGg8vfQxytMLYteijPNpho5Oqf5dNnh2pk5c1E