Dimensionet e Mejdani Media Group SH.P.K

Dimensionet e veprimtarisë së Mejdani Media Group sh.p.k dhe të organit të vet Gazeta Mejdani

 1. Kryerja e aktiviteteve tona;
 2. Ofrimi i shërbimeve mbështetëse për klientët në fushën e standardeve të kontratës dhe shërbimeve;
 3. Përcaktimi i preferencave dhe nevojave të klientëve tanë dhe formimi e azhurnimi i shërbimeve që ne ofrojmë në këtë fushë;
 4. Sigurimi i detyrimeve tona ligjore duke u përmbushur në bazë të kërkesave nga normat ligjore;
 5. Kryerja e studime të tregut dhe studime statistikore;
 6. Zhvillon anketa, sondazhe, gara, promovime dhe sponsorizime;
 7. Menaxhon programe on-line dhe programe televizive;
 8. Në kuadër të produksioneve, përzgjedh, prodhon dhe menagjon programet e përcaktuara;
 9. Bënë vlerësimin e aplikacioneve për punë;
 10. Krijon kontakte me persona që janë në marrëdhënie biznesi;
 11. Zhvillon veprimtari marketingu, menaxhmenti. Menaxhon dialogun dhe përpjekjet për pajtueshmëri mes palëve;
 12. Menaxhon furnitorë / furnizuesë;
 13. Bënë shpallje, raporte ligjore dhe të tjera;
 14. Bënë faturimet e nevojshme.